Punct de lucru: Loc. Magurele, Str. Codrului, Nr. 76

Servicii

Tipuri de proiecte

Mai jos puteti gasi tipurile de proiecte oferite de compania noastra.

Ne implicam in proiecte interne si internationale de mare complexitate, proiecte pentru reusita carora garanteaza cunostintele, profesionalismul si seriozitatea echipei noastre. Va punem la dispozitie urmatoarele categorii de servicii:

  • obtinerea autorizatiilor specifice lucrului cu instalatii nucleare, surse radioactive sau generatoare de raze X ce consta in activitati de consultanta de specialitate, intocmire de documentatii tehnice si obtinerea de autorizatii CNCAN pentru importul, exportul, utilizarea, detinerea si demontarea/dezmembrarea de instalatii radiologice, surse radioactive, destinate utilizarilor industriale, in conformitate cu reglementarile in vigoare si cu legea 111/ 1996, cu modfificarile si completarile ulterioare. Documentatiile tehnice mentionate mai sus contin si rapoarte de expertizare intocmite de experti acreditati CNCAN.
  • realizarea lucrarilor de manipulare a instalatiilor radiologice, surselor radioactive si generatori de raze X cu utilizari industriale, care, in conformitate cu legislatia in vigoare, trebuie executate numai de catre personal autorizat CNCAN.

Societatea noastra este autorizata CNCAN pentru lucrari de manipulare si dispune de personal de inalta calificare care detine permise de exercitare CNCAN pentru activitati nucleare (nivel II si nivel III).

Expertizari:

  • efectuarea de expertize tehnice si intocmirea de rapoarte de expertizare specifice activitatilor ce implica utilizarea de instalatii radiologice, a surselor radioactive sau a generatoarelor de raze X de catre experti acreditati CNCAN.

Pentru lucrarile de manipulare, Exatel a implementat un sistem de asigurare a calitatii conform SR EN ISO 9001:2001 (Certificatul SRAC nr. 5310/16 mai 2007).

Lucrarile de manipulare pentru care suntem autorizati consta in urmatoarele tipuri de activitati:

  • instalare, montare si verificare initiala de instalatii noi, care consta in activitati de montare a instalatiilor radiologice, a surselor radioactive si a generatoarelor de raze X la locul de utilizare, verificarea si predarea lor beneficiarului, la parametrii tehnici prevazuti de producator si cu respectarea conditiilor de radioprotectie impuse de legislatia CNCAN.

Activitatea include si intocmirea de Buletine de Masurare, Instructiuni de Radioprotectie, Planuri de Urgenta in Caz de Urgenta Radiologica, traducerea in limba romana a manualelor de operare si intretinere si predarea lor beneficiarului.

  • verificari periodice, intretinere si lucrari in caz de urgenta care consta in activitati de mentinere in buna stare de functionare a instalatiilor radiologice prin operatiuni si verificari periodice si preventive si interventii in situatii de urgenta impuse de catre CNCAN in Autorizatiile de utilizare emise beneficiarilor. Activittatea include si intocmirea de de Buletine de Masurare specifice acestui tip de activitate, intocmirea raportarilor catre CNCAN si rapoarte de expertizare (daca este cazul)
  • controlul periodic (sau control in situatii de urgenta) a etanseitatii surselor radioactive inchise care reprezinta activitatea de verificare a contaminarii nefixate care poate sa apara prin scurgerea de material radioactiv si raspandirea acestuia. Activitatea include si intocmirea de de Buletine de Masurare specifice acestui tip de activitate si intocmirea raportarilor catre CNCAN inclusiv rapoarte de expertizare (daca este cazul)
    modificare/reconditionare care consta in activitati de inlocuire subansamblelor electronice de detectare si de prelucrare a informatiei ale instalatiilor radiologice in variante modernizate cu performante tehnice superioare sau cel putin similare cu cele declarate de catre producator si verificarea parametrilor de interes pentru securitatea radiologica. Activitatea include intocmirea si obtinerea de autorizatii CNCAN pentru variantele modernizate
  • dezmembrare/demontare instalatii radiologice de masura si/sau control cu radiatii emise de surse inchise sau generatori de raze X. Consta in activitati de demontare de instalatii radiologice in componente, in vederea unei posibile utilizari ulterioare sau pentru casare si eliminare ca deseu radioactiv.
0
Ani de experienta
0 %
Servicii de calitate
0
Proiecte finalizate

Cercetare si dezvoltare

Prezentare generala

Simulator complex pentru dezvoltarea, testarea si validarea metodelor si mijloacelor de reactie

Sistem integrat pentru intervenția rapidă la incidente CBRNE

Monitoare automate ale calitatii aerului

Cere o oferta